Natychmiastowa pomoc przy ataku hakerskim

Zarządzanie incydentami cyberbezpieczeństwa z natychmiastową reakcją.

Dowiedz się więcej

Co to jest SOC?

Security Operations Center (SOC) jest ważnym elementem strategii bezpieczeństwa cybernetycznego każdej organizacji, ponieważ pozwala na szybkie i skuteczne reagowanie na zagrożenia cybernetyczne. Jest to specjalistyczne centrum, którego celem jest monitorowanie i ochrona systemów informatycznych przed różnego rodzaju zagrożeniami takimi jak ataki hakerskie, wirusy, malware, phishing czy ransomware. Odpowiada on za zbieranie, analizowanie i reagowanie na sygnały o możliwych incydentach bezpieczeństwa oraz zarządzanie incydentami, które już miały miejsce.

SOC musi być dostosowany do specyficznych potrzeb danej organizacji i mieć aktualizowaną wiedzę w celu zwiększenia skuteczności w ochronie przed zagrożeniami. Na przykład, organizacje o wysokim ryzyku muszą poświęcić więcej uwagi i środków na ochronę swoich systemów informatycznych, niż organizacje o niższym poziomie ryzyka.

Co to jest SOC?

Jak działa SOC?

SOC składa się z zespołu specjalistów z dziedziny cyberbezpieczeństwa

Odpowiedzialnych  za utrzymanie ciągłości działania systemów informatycznych, zarządzanie ryzykiem, wykrywanie i reagowanie na incydenty oraz analizowanie danych z różnych źródeł, takich jak logi systemowe, dane sieciowe i informacje o zagrożeniach, aby ocenić skalę i stopień zagrożenia. SOC przetwarza dane z różnych źródeł za pomocą narzędzi do monitorowania i analizy danych;  integruje dane z innych systemów bezpieczeństwa takich jak firewall, IDS/IPS czy antywirus, wykrywa zagrożenia i inicjuje odpowiednie działania zaradcze.

Role w zespole SOC Cybersecurity

  • Zespół monitoringu: odpowiedzialny za monitorowanie i analizowanie ruchu sieciowego, logów systemowych oraz danych z innych systemów bezpieczeństwa, takich jak firewall, IDS/IPS czy antywirus, w celu wykrycia zagrożeń.
  • Zespół analizy: odpowiedzialny za analizowanie danych pochodzących z monitoringu oraz innych źródeł informacji, takich jak ciągły monitoring czy informacje o zagrożeniach, w celu oceny skali i stopnia zagrożenia.
  • Zespół reakcji: odpowiedzialny za reagowanie na zagrożenia, inicjowanie odpowiednich działań zaradczych oraz zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.
  • Zespół rozwoju: odpowiedzialny za ciągłe rozwijanie i ulepszanie narzędzi oraz procesów wykorzystywanych przez SOC.

SOC musi mieć odpowiednie polityki zarządzania incydentami, procedury postępowania w przypadku wykrycia zagrożenia czy planów reakcji na incydent. Tworzenie polityk jest niezbędne do skutecznego reagowania na incydenty i minimalizowania ich skutków.

SOC usługa (SAAS)

Usługa SOC cyberbezpiczeństwo na najwyższym poziomie:

SOC as a service jest oferowane przez firmy specjalizujące się w cyberbezpieczeństwie, które zapewniają swoim klientom dostęp do własnego zespołu specjalistów oraz narzędzi niezbędnych do monitorowania i ochrony systemów teleinformatycznych.

Takie rozwiązanie ma wiele korzyści. Pozwala na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w organizacji bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów wynikających z posiadania własnych specjalistów od cyberbezpieczeństwa oraz utrzymywania ciągłej pracy centrum monitoringu.

SOC usługa (SAAS)

Zwiększ poziom bezpieczeństwa z SOC ASCO Cyber

SOC to ważny element strategii bezpieczeństwa cybernetycznego prywatnych firm oraz instytucji publicznych. Posiadanie własnych zasobów w tym zakresie, możliwe jest zazwyczaj wyłącznie dla największych podmiotów, posiadających swoje działy do spraw cyberbezpieceństwa. ASCO Cyber udostępnia własny SOC działający 24/7 w formie usługi, dla organizacji każdej wielkości.

Oferujemy SOC na różnych poziomach: całościowy, monitoring EDR (MDR), czy wsparcie i zarządzanie wyłącznie wybranymi elementami infrastruktury (np. UTM). Skontaktuj się z doradcą i dowiedz się więcej o naszej usłudze!

Skontaktuj się z doradcą
Zwiększ poziom bezpieczeństwa z SOC ASCO Cyber

Nasze wartości

Wartości, które pielęgnujemy. Poznaj Asco Cyber Security.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Chcemy zapewnić prawdziwe cyberbezpieczeństwo: poznać potrzeby i słabe punkty, dobrać rozwiązania, właściwe je wdrożyć oraz świadczyć wartościowe usługi.

Skuteczność

Skuteczność

Miarą bezpieczeństwa IT (i naszym priorytetem) jest skuteczność w odpieraniu cyber ataków. Chcemy być skuteczni we wszystkim, co robimy dla naszych klientów.

Rozwój

Rozwój

Nasi inżynierowie stale się rozwijają i uzyskują kolejne certyfikacje. Ciągle rozszerzamy swój portfel usług oraz poszukujemy najlepszych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa.